Nie wszystkie prawa konsumenta zależą od rodzaju zawartej umowy. Prawa te są często regulowane przepisami i to według obowiązujących przepisów należy rozpatrywać poszczególne przypadki. Szkolenie dla osób zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji czy zawieraniem umów jest niezbędne do tego, aby wszystkie działania odbywały się zgodnie z tymi przepisami.

 

Szkolenie prawa konsumenta – rodzaje sprzedaży i zasady

Przedsiębiorcy muszą przestrzegać praw konsumenta zarówno w przypadku sprzedaży tradycyjnej, sprzedaży na odległość, jak i sprzedaży poza lokalem.

Sprzedaż na odległość musi uwzględniać takie aspekty jak:

 • prawo do namysłu ( klient ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni i dotyczy umów, które zostały zawarte poza lokalem oraz poza lokalem )
 • odpowiedzialność sprzedawcy za wysłany towar ( to przedsiębiorca odpowiada za bezpieczne dotarcie przesyłki do klienta )
 • za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorca/sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu
  UWAGA: Możliwość odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowanie w przypadku umów, których kwota do zapłaty nie przekracza 50 złotych.

Umowy z instytucjami i wzory umów

Umowy z instytucjami są korzystne dla przedsiębiorców – dobra współpraca może przynieść realne korzyści. Od 1 stycznia 2021 roku, przedsiębiorcy mogą skorzystać z niektórych praw ochrony, przysługującej dotychczas tylko konsumentom. Rozszerzenie praw na przedsiębiorców dotyczy:

 • umów zawieranych z przedsiębiorcami nie mogących dotyczyć klauzul niedozwolonych
 • szerszą ochronę podczas rękojmi
 • przedsiębiorcy mogą odstąpić od umowy na odległość na takich zasadach, jak konsumenci, czyli osoby fizyczne

Szkolenie prawa konsumenta rozwijają powyższe punkty, tak aby podczas zawierania umów możliwe było jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Pamiętajmy też, aby wzór umowy zawierał:

 • przedmiot umowy
 • warunki współpracy
 • warunki dostawy
 • dodatkowe informacje oraz oczywiście dane formalne

Wygaśnięcie umowy – dlaczego to takie ważne?

Przedłużenie umowy automatycznie obliguje sprzedawcę do poinformowania klienta o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy. Zgodnie z nowymi przepisami, nie wolno automatycznie przedłużać umów, bez wcześniejszego poinformowania o końcu trwania umowy. Profesjonalne szkolenie z praw konsumenta może być przydatne i w tym zakresie – przedłużanie umów i utrzymanie klientów, to niezwykle istotna kwestia, która stanowi o renomie przedsiębiorstwa lub firmy.