Zmiany w przepisach prawa zachodzą z różną częstotliwością i zależne są od różnych czynników. Czasem takie zmiany wymuszane są przez przepisy europejskie, w innym przypadku jest to oddolna inicjatywa obywateli.

Zdarza się też tak, że przepisy ulegają zmianie, gdyż trzeba je dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Niektóre zapisy znajdujące się w kodeksach czy ustawach ulegają dezaktualizacji, zwłaszcza jeżeli zostały uchwalone w połowie poprzedniego stulecia. Chcąc być na bieżąco, warto inwestować w szkolenia z prawa pracy.

Czy w kodeksie pracy w ostatnim czasie zaszły jakieś ważne zmiany?

W ubiegłym roku Kodeks Pracy zanotował kilka bardzo istotnych zmian. Wskazać należy w szczególności na te przepisy, które dotyczą kwestii tworzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz sposobu wypłaty wynagrodzeń. Wcześniejsze zapisy definiowały, iż pracownik otrzymywał wynagrodzenie do ręki, oczywiście za odpowiednim pokwitowaniem.

Po czasie wprowadzono także możliwość przesyłania pieniędzy na konto, a zmiany z 2019 roku jasno określają, iż to przelew bankowy jako forma wypłaty wynagrodzenia ma być standardem, a jeżeli jakiś pracownik chce otrzymać wypłatę do ręki, to musi się do pracodawcy zwrócić ze stosownym wnioskiem. Zfśs szkolenie to jedna z propozycji, z których skorzystać mogą osoby zainteresowane tematyką prawa pracy.

Więcej o szkoleniach związanych z kadrami i HR? Sprawdź: zatrudnianie cudzoziemców szkolenie

Szkolenie wynagrodzenia pracownicze

Szczegółowe zapisy prawne dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzeń można poznać uczestnicząc w panelu szkolenia wynagrodzenia pracownicze. Kodeks pracy szkolenia to zbiór propozycji, w których coś dla siebie i swojego rozwoju zawodowego powinni odnaleźć przede wszystkim pracownicy kadr i płac.

Udział w szkoleniu może zostać dofinansowany przez pracodawcę, trzeba się tylko do niego zwrócić z takim wnioskiem. Szkolenia z prawa pracy regularnie są organizowane w większych miastach, jednak trzeba się spieszyć z zapisem, gdyż miejsca szybko są zajmowane przez osoby chętne do zdobycia wiedzy z zakresu prawa pracy.c