Każdy manager, kierownik, brygadzista, czyli osoba, która zarządza zespołem powinna mieć umiejętność wpływania na swój team. W praktyce wydaje się to łatwe, jednak w rzeczywistości często jest problemem. Powodem takiego stanu rzeczy jest zróżnicowanie jednostek – kilku podwładnych może być biernych, inni natomiast mogą być agresywni. Nie zmienia to jednak faktu, iż przywódca powinien mieć umiejętność porozumiewać się zarówno z jednymi i z drugimi. Jak więc poradzić sobie z zarządzaniem takim zespołem?

Sprawdź koniecznie. Gamma – szkolenia dla brygadzistów

Na początek kilka definicji. Czym w ogóle jest przywództwo? Otóż jest to umiejętność wpływania na poszczególne jednostki, lub grupy ludzi, co ma wpłynąć na uzyskanie wcześniej założonego efektu. W kontekście relacji manager – pracownik przywództwo będzie oznaczać zdolność do wpływania na zachowanie pracowników.

Co ważne – każdy rodzaj przywództwa w praktyce opiera się na autorytecie konkretnej osoby, którą inne osoby w sposób dobrowolny akceptują. Autorytet można nabyć, dzięki swoim umiejętnościom, jak również można go mieć z racji pełnionego stanowiska – wówczas autorytetem może cieszyć się osoba, którą znamy zaledwie kilka dni.

Gdzie można rozwinąć swoje zdolności przywódcze? Opcji jest kilka

  • najlepszy wybór – dobre kursy dla brygadzistów, mistrzów, menadżerów albo dyrektorów. Jeśli rozwojem sterować będzie dobry HR w trakcie takich kursów, krok po kroku będzie można rozwinąć odpowiednie umiejętności
  • średni wybór – studia podyplomowe z biznesu, zarządzania. Na pewno studia dają dużo jeśli chodzi o wiedzę ale mało jeśli chodzi o rozwój umiejętności danej osoby. Nie wystarczy przeczytać jak powinien zachowywać się przywódca albo jak postępowali znani przywódcy żeby postępować podobnie
  • słaby wybór – zdać się na samorozwój. Nieraz się uda ale często zabraknie chęci albo rozwiną się mniej pożądane cechy przywódcze.

W relacjach zawodowych, pracowniczych przywództwo ma na celu ustalanie konkretnego kierunku działania oraz nadawanie kierunku działań podległym jednostkom. Niemniej ważne jest motywowanie pracownika oraz inspirowanie go do działania, co z kolei pomaga w wyzwalaniu energii u tegoż pracownika.